Recruitment Tips

Tips voor het zoeken naar personeel en het selecteren, aannemen, behouden en groeien, vindt u op Monsterboard.

Article Headlines

Employer branding nog belangrijker nu arbeidsmobiliteit toeneemt

Wat kan je beter niet doen in een vacaturetekst?

Effectief werven begint met een goede vacaturetekst

Recruitment-trends 2019

Monsterboard streeft naar gelijke kansen op de arbeidsmarkt

Monster Studios

Now you can reach candidates in a more intimate and authentic way

5 tips voor het binden en boeien van je medewerkers

Het binden en boeien van je personeel is momenteel belangijker dan ooit. Want steeds meer medewerkers besluiten om zich heen te kijken en op zoek te gaan naar een andere baan. Dat blijkt onder meer uit cijfers van de Randstad Werkmonitor die laten zien dat de arbeidsmobiliteit sinds 2010 niet zo groot is geweest. We geven daarom 5 tips om te voorkomen dat ook jouw beste medewerkers straks de deur uitlopen.

Vijf redenen om HalloWerk werkgever te worden

HalloWerk is ontstaan om een antwoord te geven op de vraag van werkgevers. De vraag om meer transparantie, meer goede kandidaten en meer zelfregie. Het speelt in op de behoefte om direct met werkzoekenden in contact te komen. Misschien zijn deze vragen voor jou als werkgever ook zo prangend. Of misschien ervaar je die behoefte juist als niet zo groot... Dan nog zijn er veel dingen die HalloWerk je kan brengen als werkgever. We noemen er vijf!

Hallo Werkgever, HalloWerk!

Economisch gaat het goed, het aantal banen groeit. En tegelijkertijd staan er te veel mensen langs de zijlijn van de arbeidsmarkt. Voor werkgevers die zich maatschappelijk betrokken voelen vaak een doorn in het oog. Want er zijn openstaande vacatures, maar de werkgevers komen onvoldoende in contact met die talentvolle mensen die wel graag willen en kunnen werken. Tijd voor een nieuwe manier van matching: HalloWerk!

Werkgevers zelf aan de knoppen

Ruim 300 werkgevers in Rotterdam en Den Haag werken inmiddels met HalloWerk. Ze gebruiken de HalloWerk matchingsmethode om gedreven mensen voor hun vacatures te vinden. Maar ook om zo hun steentje bij te dragen aan de sociale opgave die er is om iedereen mee te laten doen én meer mensen aan werk te helpen. Win-win! In HalloWerk zit je als werkgever zelf aan de knoppen en kun je een eigen vorm van dienstverlening kiezen: je kunt het zelf doen, we kunnen het samen doen, of het HalloWerk team bij het Werkgeversservicepunt doet het voor je.

Monsterboard werkt samen met HalloWerk om werkzoekenden én bedrijven te helpen

Terwijl de economie groeit en de arbeidsmarkt nog altijd krapper wordt, staan er toch nog steeds veel mensen langs de kant. Bijvoorbeeld omdat ze een arbeidsbeperking hebben, waardoor ze maar moeilijk aan een baan komen. Monsterboard wil ook deze groep werkzoekenden helpen aan werk en is daarom een samenwerking aangegaan met HalloWerk, een platform dat bemiddelt in groepen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Videosollicitaties als middel tegen discriminatie. Werkt dat?

In 2015 was de nu 25-jarige Mourad El Moussati op zoek naar een afstudeerstage. Na vijftien sollicitatiebrieven had hij nog geen enkele reactie gekregen. Toen hij in een videosollicitatie vervolgens liet zien hoe vlot en welbespraakt hij was, stroomden de uitnodigingen ineens binnen.

De toekomst van recruitment (in 2019 en verder)

Er is wellicht geen sector die zo aan veranderingen onderhevig is als recruitment. Schommelingen in de economie die voor plotselinge krapte zorgen, technologische ontwikkelingen die de manier van werven weer anders maken en maatschappelijke veranderingen (denk aan andere opvattingen over werk en diversiteit) die hun effect hebben op het recruitmentproces

Google Job Search experience nu ook in de UK

Deze week verscheen de Google Job Search Experience ook in de Britse zoekresultaten. Het komt nu allemaal wel erg dichtbij. Binnenkort ook in Nederland? We zetten alvast op een rijtje wat we dan kunnen verwachten.